english
românã
INM
Institutul National de Metrologie
Momentan nu sunt noutati.
LABORATORUL ACUSTICA / MARIMI CINEMATICE

LABORATOARELE INM

Informatii generaleEchipa de conducereOrganigrama

 

 

Activităţi

 • dezvoltarea şi conservarea referinţelor naţionale – etaloane naţionale şi de referinţă ale României – pentru unităţile de măsură ale nivelului de presiune acustică, viteză liniară, acceleraţie liniară, turaţie
 • diseminarea unităţilor de măsură, la nivelul de exactitate necesar, prin serviciile sale de etalonare, ale căror rezultate sunt trasabile la SI
 • dezvoltarea de tehnici şi proceduri de măsurare, inclusiv de metode de analiză a incertitudinilor
 • cooperare cu alte instituţii din ţară si cu institute similare din străinătate
 • consultanţă şi instruire în probleme legate de teoria şi practica măsurării
 • încercări de model şi verificări metrologice

In acest scop, laboratorul Acustică – Mărimi Cinematice menţine, operează si perfecţionează continuu etaloanele naţionale şi de referinţă din domeniul său de activitate.

 

Laboratorul este structurat pe două domenii principale de activitate şi are în componenţă două colective de lucru:

 

COLECTIVUL ACUSTICĂ

 

Obiective şi sarcini

Rolul laboratorului este acela de a menţine, opera şi perfecţiona etalonul naţional pentru nivel de presiune acustică şi de referinţă din domeniul său de activitate.

 

[image]Etalonul naţional de nivel de presiune acustică este format dintr-un grup de microfoane şi un grup de surse etalon de semnal acustic împreună cu instalaţiile auxiliare.

 

 

[image]

Etalonarea microfoanelor se realizează prin metoda reciprocităţii în cuplare, metodă absolută, standardizată internaţional.

Prin proiectele de dezvoltare a etalonului naţional s-a reuşit ca de la etalonarea efectuată la o singură frecvenţă să se realizeze etalonarea pe întregul domeniu de frecvenţe al microfonului.

 

[image]In prezent se utilizează o instalaţie performantă pentru etalonarea microfoanelor prin metoda reciprocităţii.

 

Ca etalon de referinţă în domeniul audiometriei se utilizează o ureche artificială cu domeniu de frecvenţăextins, care va permite participarea la comparaţii internaţionale.

 

 

 

 

Servicii metrologice oferite

Etalonări pentru următoarele tipuri de mijloace de măsurare:

 • microfoane condensator
 • surse de semnal acustic etalon
 • urechi artificiale
 • sonometre
 • analizoare
 • camere acustice (cabine izolate fonic, incinte etc.)

 

Verificări şi aprobări de model pentru următoarele tipuri de mijloace de măsurare:

 • sonometre
 • microfoane condensator
 • seturi de filtre de 1/1 şi 1/3 octavă
 • audiometre
 • expozimetre sonore

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Tabelul capabilităţii de etalonare a laboratorului ACUSTICĂ – MĂRIMI CINEMATICE în format Microsoft Word (.doc) sau Adobe Acrobat (.pdf).

 

Personal, funcţii şi coordonate

Amalia POPESCU, fizician, cp II, şef laborator, tel. 334 48 30 / 126, e-mail: amalia@inm.ro
Cornelia NICULESCU, inginer, cp II, tel. 334 48 30 / 122,126
Mihai MAGDICI, tehnician specialist, tel. 334 48 30 / 122,126
Valentina VLAD, fiz, tel. 334 48 30 / 122,126, e-mail: valentina.vlad@inm.ro

 

COLECTIVUL VIBRAŢII ŞI MĂRIMI CINEMATICE

 

Etalon de referinţă în domeniul vibraţiilor mecanice

[image]Este reprezentat printr-un sistem de etalonare a traductoarelor piezoelectrice de acceleraţie, produs de Bruel & Kjaer, compus dintr-un traductor piezoelectric etalon de acceleraţie şi un amplificator de condiţionare de precizie, etalonate împreună la DPLA, prin metoda interferometrică (metodă absolută).

 

Etalon de referinţă pentru turaţie

Este reprezentat de o instalaţie etalon de turaţie, producţie Jaquet, dotată cu un tahometru de precizie conceput şi realizat de membrii colectivului Cinematice.

Etalon de referinţă pentru viteză liniară

[image]Este reprezentat de o instalaţie concepută şi realizată de către membrii colectivului Cinematice, utilizată în principal la măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor şi la verificarea metrologică a cinemometrelor de control rutier.

 

 

Servicii metrologice

Etalonări pentru următoarele tipuri principale de mijloace de măsurare:

 • tahometre electronice, electrice, mecanice
 • vibrometre electronice, mecanice
 • traductoare piezoelectrice de acceleraţie

Verificări pentru următoarele tipuri principale de mijloace de măsurare:

 • cinemometre de control rutier
 • taximetre
 • cronotahografe
 • instalaţii de măsurat viteza la locomotive şi rame de metrou

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, funcţii şi coordonate

Adrian IONESCU, inginer, cp III, responsabil calitate, tel. 334 48 30 / 122,126
Ionel MAIOR, s-inginer specialist, tel. 334 48 30 / 122,126

 

 

[chapter]

 

www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie.