english
românã
INM
Institutul National de Metrologie

-------------------------------

Momentan nu sunt noutati.
RECUNOASTERE INTERNATIONALA

RECUNOASTERE INTERNATIONALA

Managementul Calitatii
Structura documentatieiDeclaratia...

 

 

INM opereaza un Sistem de Management al Calitatii (SMC-INM) autodeclarat si sistematic evaluat in cadrul institutionalizat la nivelul Institutelor Nationale de Metrologie afiliate la EURAMET (vezi situl www.euramet.org). In consecinta, calitatea serviciilor INM este asigurata si recunoscuta in toate tarile ale caror INM-uri sunt afiliate la procesul de recunoaster mutuala a etaloanelor nartionale si a certificatelor de etalonare emise de INM-uri (CIPM-MRA, vezi situl www.bipm.org, sectiunea MRA). Practic aceasta inseamna si recunoasterea SMC-INM in / de catre toate statele membre ale Uniunii Europene. Recunoasterea SMC-INM a fost obtinuta in urma unor evaluari repetate efectuate de catre foruri desemnate la nivelul EUROMET/EURAMET precum si prin acreditarea unor laboratoare. Etape mai importante:


  • Septembrie 2003: Sunt acreditare DKD doua laboratoare INM (Mase si Marimi Electrice). Acreditarea s-a realizat pe baza acelorasi componente generale ale Sistemului Calitatii care sunt utilizate in toate laboraroarele INM (Manualul Calitatii INM si 27 de Proceduri Generale INM).
  • Octombrie 2003: INM comunica EUROMET QS Forum documentatia de prezentare a Sistemului Calitatii INM.
  • Decembrie 2003: Raportul proiectului EU/EFTA «Infrastructura Calitatii» (EuropeAid 112366): «Sistemul de management al calitatii in INM s-a imbunatatit radical […] INM a facut progrese rapide in ce priveste Sistemul Calitatii. In Ianuarie 2004, Sistemul Calitatii INM complet implementat va fi prezentat la EUROMET QS Forum...» (mestqa.net).
  • Ianuarie 2004: Sistemul Calitatii INM este prezentat in cadrul EUROMET QS Forum si obtine recunoasterea existentei si adecvarii din partea reprezentantilor INM-urilor afiliate la EUROMET.
  • Februarie 2005 : SMC-INM este evaluat in cadrul vizitei de evaluare efectuate de carte reprezentantii pentru Calitate ai INM-urilor afiliate la EUROMET. Cu acelasi prilej este prezentat si raportul de finalizare a implementarii SMC-INM care obtine recunosaterea unanima a participantilor la EUROMET QS Forum (reprezentantii / responsabilii pentru Calitate ai tuturor INM-urilor afiliate la EUROMET) in ce priveste existenta, adecvarea si operabilitatea sa (a SMC-INM).
  • Februarie 2006 – INM prezinta EURO/AMET raportul anual de activitate in domeniul Managementului Calitatii. Raportul este aprobat.
  • Februarie 2007 – INM prezinta EURAMET raportul anual de activitate in domeniul Managementului Calitatii. Raportul este aprobat.
  • Februarie… Decembrie 2007: SMC-INM este revizuit pentru a indeplini cerintele ISO 17025 : 2005.
  • Februarie 2008 – INM prezinta EURAMET raportul anual de activitate in domeniul Managementului Calitatii. Raportul este aprobat.
  • Februarie 2010 – INM prezinta EURAMET raportul de re-evaluare a SMC – INM. Raportul este operabil
[chapter]

 

0000001
VIZITATORI

1 azi - 1 online
www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie. Web design: Web design, creare site, promovare site Webart