english
românã
INM
Institutul National de Metrologie

-------------------------------

Momentan nu sunt noutati.
LABORATORUL MASE ŞI MARIMI DERIVATE

LABORATOARELE INM

Informatii generaleEchipa de conducereOrganigrama

 

 

 • Laboratorul MARIMI MECANICE   

Laboratorul MARIMI MECANICE este format din patru colective de specialitate:

 • colectivul MASE
 • colectivul PRESIUNI
 • colevtivul DEBITE-VOLUME
 • colectivul FORTE

 

Obiective generale:

 • Cercetari pentru dezvoltarea etaloanelor nationale si de referinta si asigurarea trasabilitatii la unitatile SI
 • Lucrari pentru diseminarea unitatilor la etaloanele de ordin inferior
 • Examinarea mijloacelor de masurare cu raportare la cerinte tehnice si metrologice stabilite in reglementarile legale aplicabule acestora

 

 

Capabilitati de Masurare si Etalonare:
Servicii de etalonare pentru care se emit certificate de etalonare cu sigla CIPM MRA
Lista serviciilor de etalonare sustinute de o capabilitate de masurare conexa

Alte servicii de masurare si etalonare oferite de INM

 

COLECTIVUL MASE

 

 

Masa. Kilogramul Prototip.

Masa este una din mărimile fundamentale ale mecanicii. Noţiunea de masă este strâns legată de noţiunea de materie, masa reprezentând una din caracteristicile fundamentale ale materiei.

Masa poate fi definită ca o mărime scalară care măsoară inerţia corpurilor.

În Sistemul Internaţional de Unităţi, unitatea de măsură pentru masă este kilogramul. El este definit ca fiind "masa Kilogramului Prototip Internaţional" şi a fost adoptat ca unitate de măsură a masei de către Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) în anul 1889.

Kilogramul Prototip Internaţional este păstrat la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), în Sèvres lângă Paris, Franţa şi este confecţionat dintr-un aliaj de platină (90%) şi iridiu(10%), având o densitate de aproximativ 21500 kg/m 3; are forma unui cilindru a cărui înălţime şi diametru sunt egale cu 39 mm.

România posedă "Kilogramul Prototip Naţional nr. 2", atribuit de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi în anul 1891. Acesta este păstrat de Institutul Naţional de Metrologie şi serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă în ţară.

Kilogramul Prototip Naţional nr. 2, este etalonat periodic la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), asigurându-se astfel trasabilitatea lui la SI.

Comparatorul de masă de 1 kg

Pentru a compara etaloanele de referinţă de 1 kg cu Kilogramul Prototip Naţional este utilizat un comparator de masă cu funcţionare automată de 1 kg, cu rezoluţia de 1 μg şi repetabilitatea mai mică de 2  μg.

Comparatorul este conectat la o instalaţie de monitorizare a presiunii, temperaturii şi umidităţii aerului, care perimite calcularea densităţii aerului cu o înaltă exactitate, în vederea efectuării corecţiilor datorate forţei ascensionale a aerului.

 

Capabilităţi de etalonare

 

Mărime Mijloc de măsurare Metoda de măsurare Interval de etalonare Incertitudinea extinsă (k = 2)
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 100) mg (1,0 ... 1,8) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) g (1,8 ... 3) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) g (3 ... 5) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 100) g (5 ... 15) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) kg (15 ... 60) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) kg (0,06 ... 1,5) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 20) kg (1,5 ... 3) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (20 ... 50) kg (3 ... 250) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (50 ... 1000) kg (0,25 ... 10) g

Masa hectolitrică a cerealelor

Ca toate produsele naturale (ce sunt influenţate de solul care le produce, de condiţiile atmosferice, de modul de depozitare) cerealele comportă o infinitate de varietăţi, care pot fi diferenţiate prin aspectul vizual, prin pipăit, prin miros, prin gust etc. Una dintre metode ştiinţifice pentru determinarea calităţii cerealelor, este determinarea masei hectolitrice (densităţii) a acestora.

Determinarea masei hectolitrice a cerealelor este destul de complicată, deoarece trebuie să se determine masa unei cantităţi de cereale, formată dintr-un număr mare de boabe, care mereu trebuie să se aşeze în acelaşi fel, pentru a ocupa acelaşi volum. Această condiţie este greu de realizat, deoarece aceeaşi cantitate de cereale poate ocupa un volum mai mare sau mai mic, în funcţie de tasarea boabelor în vasul-măsură. Problema a fost rezolvată la balanţele de cereale, prin utilizarea vaselor măsură cu formă şi dimensiuni standardizate cât şi prin folosirea unui sistem special de umplere a vasului, care asigură o aşezare uniformă a boabelor.

Masa hectolitrică a cerealelor este prin definiţie masa volumică de “umplere” cu boabe de cereale a unui anumit recipient. Această caracteristică depinde nu numai de calitatea intrinsecă a cerealelor considerate, dar şi de starea lor hidrometrică, de capacitatea, de forma şi de dimensiunile recipientului ce serveşte la măsurarea volumului lor cât şi de modul în care se efectuează umplerea.

Etalonul României pentru masa hectolitrică a cerealelor este balanţa de cereale etalon de 20 litri, care serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă hectolitrică în ţară

 

Comparatii

 

Personal, funcţii şi coordonate

Dr. ing. George Florian POPA, şef colectiv , tel. 021.334 50 60 / 178, e-mail: george.popa@inm.ro
ing. Valerică TOTU, , tel. 021.334 50 60 / 178, e-mail: valerica.totu@inm.ro,
Dr. Ing. Adriana VALCU, tel. 021.334 50 60 / 178, e-mail: adriana.valcu@inm.ro
Sing. pr. Ion NISTOR, tel. 021.334 50 60 / 161 e-mail: ion.nistor@inm.ro
Tehn. pr. Sterică BAICU, tel. 021.334 50 60 / 178, e-mail: sterica.baicu@inm.ro
Tehn. pr. Ecaterina MANEA, tel. 021.334 50 60 / 161

 

COLECTIVUL PRESIUNI

 

Etalonul national de presiune


1. Manometrul cu piston si greutati DH-Budenberg, model 5304, echipat cu doua ansambluri piston - cilindru si o trusa de greutati , cu urmatoarele caracteristici metrologice:

ansamblul piston - cilindru seria 9437

 • intervalul de masurare: (0,5 ... 50) MPa
 • aria activa efectiva: 1,961 33 x 10-5 m2;
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 29 x 10-6
 • etalonat la PTB Germania

ansamblul piston - cilindru seria 9273

 • intervalul de masurare: (1 ... 100) MPa
 • aria activa efectiva: 9,805 51 x 10-6 m2
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 29 x 10-6
 • etalonat la PTB - Germania

trusa de greutati

 • numar de greutati: 21 bucati cu mase cuprinse intre 5 kg si 100 g
 • materialul greutatilor: otel inox nemagnetic
 • incertitudinea relativa a maselor: 1 x 10-6
 • etalonate la INM - colectivul Mase

fluidul de lucru: ulei Sebacate

  [image]


2. Manometrul cu piston si greutati Ruska, tip 2465, echipat cu patru ansambluri piston - cilindru si o trusa de greutati, cu urmatoarele caracteristici metrologice:

ansamblul piston - cilindru seria TL 1622

 • intervalul de masurare: (5 ... 175) kPa
 • aria activa efectiva: 3,357 38 x 10-4 m2
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 20 x 10-6
 • etalonat la PTB - Germania

ansamblul piston - cilindru seria C 627

 • intervalul de masurare: (20 ... 700) kPa
 • aria activa efectiva: 8,397 12 x 10-5 m2
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 20 x 10-6
 • etalonat la PTB - Germania

ansamblul piston - cilindru seria G 130

 • intervalul de masurare: (0,1 ... 3,5) MPa
 • aria activa efectiva: 1,679 36 x 10-5 m2
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 20 x 10-6
 • etalonat la PTB - Germania

ansamblul piston - cilindru seria V 1621

 • intervalul de masurare: (0,2 ... 7) MPa
 • aria activa efectiva: 8,392 47 x 10-6 m2
 • incertitudinea relativa a ariei efective: 21 x 10-6
 • etalonat la PTB - Germania

trusa de greutati

 • numar de greutati: 15 bucati cu mase cuprinse intre 1 kg si 10 g
 • materialul greutatilor: otel inox nemagnetic
 • incertitudinea relativa a maselor: 1 x 10-6
 • etalonate la INM - colectivul Mase

fluidul de lucru: azot

 

[image]


Etaloane de referinta

1. Etaloane de referinta, de presiune relativa, cu fluid de lucru ulei

Etaloanele de referinta din cadrul colectivului sunt constituite din manometre cu piston si greutati:

 • cu intervale de masurare cuprinse intre (0,1 ... 3,5) MPa si (0,1 ... 55) MPa si incertitudini relative a ariilor efective de 40 x 10-6
 • cu intervalul de masurare de (1 ... 110) MPa si incertitudine relativa a ariei efective de 60 x 10-6
 • cu intervalul de masurare de (10 ... 350) MPa si incertitudine relativa a ariei efective de 80 x 10-6

Etaloanele sunt etalonate la INM.


2. Etaloane de referinta, de presiune relativa, cu fluid de lucru azot

Etaloanele de referinta din cadrul colectivului sunt constituite din manometre cu piston si greutati, cu intervale de masurare cuprinse intre (0,0015 ... 0,1) MPa si (0,1 ... 10) MPa si incertitudini relative a ariilor efective de 60 x 10-6. Etaloanele sunt etalonate la INM.


3. Etalon de referinta, de presiune absoluta

Etalonul de referinta din cadrul colectivului este constituit din manometrul cu piston si greutati, cu intervalul de masurare (0,01 ... 0,35) MPa presiune absoluta si incertitudine relativa a ariei efective de 60 x 10-6. Etalonul este etalonat la INM.


4. Etaloane de referinta, de presiune absoluta joasa

Etaloanele de referinta ale colectivului sunt constituite din:

 • vacuummetru de presiune absoluta Ion Gauge, cu intervalul de masurare (1 x 10-4 ... 1 x 10-8) mbar, incertitudine de masurare relativa (1,5 ... 2,5) %
 • vacuummetre de presiune absoluta CDG, cu intervale de masurare (1,3 x 102 ... 2 x 10-1) mbar si (1,3 x 100 ... 2 x 10-3) mbar, incertitudini de masurare relative (0,14 ... 5,8) % si respectiv (0,16 ... 10) %

Etaloanele sunt etalonate la PTB � Germania.


5. Etalon de referinta sursa de scapari cu He

Etalonul de referinta al colectivului este constituit din sursa de He, cu valoarea nominala de 1,08 mbar.l.s-1, cu incertitudinea de masurare relativa de 4,7%. Etalonul este etalonat la PTB - Germania.


6. Etalon de referinta, pe presiuni relative mici

Etalonul de referinta al colectivului este constituit dintr-un micromanovacuummetru cu lichid, cu compensare, cu intervalul de masurare (0 ... 2500) Pa, incertitudine de masurare 0,05 Pa. Etalonul este etalonat la INM.Servicii metrologice

Colectivul efectueaza etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • manometre cu piston si greutati
 • calibratoare de presiune
 • manometre cu element elastic cu exactitate ridicata
 • traductoare de presiune cu exactitate ridicata
 • barometre aneroide
 • micromanovacuummetre cu lichid, cu compensare
 • vacuummetre de presiune absoluta joasa
 • surse de scapari cu He
 • orice alt mijloc de masurare a presiunii

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.Asigurarea trasabilitatii la SI si capabilitatile colectivului

In cadrul colectivului unitatea de masura se transmite de la etalonul national la etaloanele de referinta si de la acestea mai departe la etaloanele clientilor.


Capabilitatile de masurare ale colectivului


Nr. crt. Denumirea mijlocului de masurare Incertitudinea de etalonare U (k = 2)
1. Manometre cu piston si greutati (0,006 ... 0,05) %
2. Calibratoare de presiune (0,01 ... 0,05) %
3. Manometre cu element elastic (0,02 ... 0,2) %
4. Traductoare de presiune (0,02 ... 0,1) %
5. Manovacuummetre cu lichid, cu compensare (2 ... 5) Pa
6. Barometre aneroide (0,1 ... 0,5) mbar
7. Vacuummetre de presiune absoluta joasa (5 … 12) %
8. Surse de scapari cu He (5 … 10) %
 

Colectivul Presiuni are asigurata si poate dovedi trasabilitatea la SI, prin etalonarile efectuate la PTB - Germania si prin participarea la comparatii internationale EURAMET si COOMET.

[image]

 

Personal, functii, coordonate

Dr. ing. Ion SANDU, sef laborator, tel. 021.3345060 / 148, e-mail: ion.sandu@inm.ro; inm_sandu@yahoo.com
Sing. Virgil BUZDUGAN, tel. 021.3345060 / 176, e-mail: virgilbuzdugan@yahoo.co.uk
Tehn. Aurel IOANA, tel. 021.3345060 / 176

 

 

COLECTIVUL DEBITE-VOLUME

 

Etaloane de referinta

Etaloanele de referinta sunt reprezentate de:

 • Instalatia etalon Φ 50 - Φ 200 pentru verificarea cu apa a debitmatrelor/contoarelor;
 • Instalatia etalon cu clopot pentru masurarea debitelor de gaz;
 • Tunelul aerodinamic pentru verificarea anemometrelor;
 • Standul de verificare contoare de apa calda SVG 69;
 • Statie calibrare pipete MCP- 1 S, cu balanta electronica cu max 101 g;
 • Instalatie etalon cu contor pentru lichide;
 • Masuri de volum din sticla, etaloane primare, de forma baloanelor cotate, cu volum nominal de 10 cm3, 20 cm3, 50 cm3, 100 cm3, 200 cm3, 300 cm3, 500 cm3, 1000 cm3, 2000 cm3, 5000 cm3;
 • Masuri de volum din metal, etaloane primare, cu preaplin, cu volum nominal de 1 dm3, 2 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 20 dm3, 50 dm3, 100 dm3, 200 dm3, 500 dm3, 1000 dm3;
 • Balante etalon cu max 81/220 g, 2 kg, 10 kg, 50 kg;
 • Truse de greutati F1, 1 mg�20 kg.

Instalatia etalon Φ 50 - Φ 200 pentru verificarea cu apa a debitmetrelor/contoarelor primeste unitatea de masura de la masurile de volum din metal, etaloane primare cu volum nominal de 100, 201, 500 dm�, respectiv de la aparatul pentru reglarea ceasornicelor mecanice si electronice analogice, tip ACMRE, etalon de lucru, prin metoda comparatiei directe si conform Procedurii B 457-93 si are domeniul de masurare (0,025-200) dm3/s si incertitudinea relativa cuprinsa in domeniul (0,021�0,025) %.

Instalatia etalon cu clopot pentru masurarea debitelor de gaz primeste unitatea de masura de la masura de volum din metal cu Vn = 100 l, etalon secundar, prin metoda comparatiei directe si are domeniul de masurare (0,010-50) m3/h si incertitudinea relativa cuprinsa in domeniul (0,17�0,28) %.

Tunelul aerodinamic pentru etalonarea anemometrelor transmite unitatea de masura de la un anemometru etalonat la PTB, prin metoda directa si are domeniul de masurare (3,5-23) m/s si incertitudinea relativa cuprinsa in domeniul (0,64�7,47) %.

Standul de verificare contoare de apa calda SVG 69 este un stand gravimetric, primeste unitatea de masura de la laboratorul MASE, laborator acreditat DKD si are domeniul de masurare (10-20 000) dm3/h si incertitudinea relativa de 0,20 %.

Statie calibrare pipete MCP- 1 S, primeste unitatea de masura de la laboratorul MASE, laborator acreditat DKD si are domeniul de masurare (10�20000) µl.

 

Servicii metrologice

A. Etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • instalatie pentru verificarea contoarelor de apa;
 • instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea contoarelor pentru lichide, altele decat apa;
 • instalatie etalon pentru verificarea contoarelor de gaz;
 • contor pentru lichide, altele decat apa � etalonare cu apa;
 • contor de apa rece si calda;
 • contor de gaz;
 • instalatie portabila pentru verificarea anemometrelor;
 • anemometru pentru mine si macarale;
 • instalatie gravimetrica sau volumetrica pentru verificarea debitmetrelor pentru lichide;
 • diafragma pentru masurarea debitelor � etalonare cu apa;
 • ajutaj � etalonare cu apa/ajutaj critic;
 • tub Venturi � etalonare cu apa;
 • rotametru pentru aer sau pentru apa;
 • simulator de debit (pentru detector electromagnetic);
 • debitmetru electromagnetic, cu turbina, cu ultrasunete, de insertie, Vortex diferential etc;
 • contor de energie termica cu subansambluri neinterschimbabile sau interschimbabile;
 • calculator pentru masurarea energiei termice pentru contoare sau sisteme � abur sau apa;
 • instalatie etalon pentru verificarea calculatoarelor pentru contoare de energie termica;
 • instalatie etalon pentru verificarea perechilor de termorezistente pentru contoare de energie termica;
 • sisteme de masurare a cantitatilor de apa in sisteme de curgere cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de masurare;
 • sisteme de masurare a energiei cu diafragma, pentru agent termic apa sau abur;
 • calculatoare pentru sisteme de masurare a energiei termice pentru agent termic apa sau abur;
 • Masura etalon primar din sticla
       •  cu volum nominal cuprins intre (20-1.000)cm3, iclusiv;
       •  cu volum nominal cuprins intre (2-20)dm3, iclusiv ;
 • Masuri de volum secundar de valoare unica (cu preaplin);
 • Masuri de volum secundar cu scara gradata pe gatul masurii;
 • Instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea cisternelor de cale ferata;
 • Instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea contoarelor pentru lichide altele decat apa;
 • Instalatie pentru verificarea contoarelor de apa;
 • Instalatie etalon cu contor pentru lichide;
 • Instalatie pentru verificarea contoarelor de gaz;
 • Balon cotat;
 • Pipete cotate;
 • Biurete gradate;
 • Microbiurete gradate;
 • Pipete gradate;
 • Cilindru gradat;
 • Pipete cu piston monocanal
       •  cu volum fix;
 • Pipete cu piston monocanal
       •  cu volum variabil;
 • Pipete cu piston multicanal;
 • Biurete digitale;
 • Dispenser.

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

B. Verificari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • contoare pentru lichide altele decat apa;
 • traductoare de debit;
 • contoare de apa rece sau calda;
 • contoare de gaz;
 • convertoare de volum de gaz;
 • sisteme de masurare continua si dinamica a cantitatilor de gaz combustibil;
 • calculatoare de debit pentru sisteme de masurare a cantitatilor de gaz (de volum si de masa);
 • contoare de energie termica;
 • calculatoare de energie termica;
 • perechi de termorezistente pentru contoare de energie termica;
 • traductoare de presiune pentru sisteme de masurare a cantitatilor de gaz (de volum si de masa);
 • traductoare de presiune pentru sisteme de masurare a cantitatilor de lichide , altele decat apa;
 • traductoare de temperatura (termorezistente)/adaptoare de temperatura pentru sisteme de masurare a cantitatilor de gaz (de volum si de masa);
 • traductoare de temperatura (termorezistente)/adaptoare de temperatura pentru sisteme de masurare a cantitatilor de lichide, altele decat apa;
 • Masura de volum din metal utilizata in vanzari directe de lichide;
 • Cisterna auto;
 • Rezervor de stocare pentru lichide;
 • Distribuitor de carburanti auto;
 • Sistem de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide , altele decat apa.

C. Verificari intermediare conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • Pipete cu piston monocanal cu volum fix;
 • Pipete cu piston monocanal cu volum variabil;
 • Pipete cu piston multicanal;
 • Biurete digitale;
 • Dispenser

Pentru serviciile de verificari intermediare se intocmeste deviz.

Asigurarea trasabilitatii la SI

Fiind marimi derivate, debitul si energia termica preiau unitatile de masura prin utilizarea etaloanelor unor alte laboratoare. Pentru masurarea energiei termice trasabilitatea se refera la o relatie de definitie (nu exista etaloane).

In privinta balantei utilizate in cadrul standului de verificare contoare de apa calda SVG 69, laboratorul are trasabilitate la laboratorul MASE-INM, laborator acreditat la DKD � Germania.

Pentru celelalte etaloane utilizate in cadrul colectivului, laboratorul are trasabilitate la laboratoarele VOLUME, TEMPERATURI, PRESIUNI, CURENT CONTINUU, TIMP-FRECVENTA.

Efectuarea incercarilor din cadrul evaluarilor de tip si al evaluarilor de model

In cadrul colectivului DEBITE-VOLUME sunt efectuate incercarile din cadrul evaluarilor de tip si al evaluarilor de model al mijloacelor de masurare din domeniul DEBITE, cantitate de caldura, in conformitate cu urmatoarele norme, recomandari internationale si standarde:

 • Recomandarea internationala OIML R 75 � pentru contoarele de energie termica;
 • Norma de metrologie legala NML 4-06-01;
 • Recomandarea internationala OIML R 72 � contoare de apa calda;
 • Recomandarea internationala OIML R 6 � pentru contoarele de gaz;
 • Recomandarea internationala OIML R 31 � pentru contoarele de gaz cu pereti deformabili;
 • Recomandarea internationala OIML R 32 � pentru contoarele de gaz cu piston rotativ si turbina;
 • Recomandarea internationala OIML R 38 � pentru masurile de volum folosite in tranzactii comerciale;
 • Recomandarea internationala OIML R 49 � 1, 2, 3 � pentru contoarele de apa rece si calda;
 • Recomandarea internationala OIML R 105 � pentru sistemele de masurare a debitului masic direct pentru cantitati de lichide;
 • Recomandarea internationala OIML R 117 � pentru sistemele de masurare pentru lichide altele decat apa;
 • Recomandarea internationala OIML R 137 � Contoare de gaz. Cerinte;
 • Norma de metrologie legala NML CEE 71/319* Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa;
 • Norma de metrologie legala NML CEE 75/33* Contoare de apa rece;
 • Norma de metrologie legala NML CEE 79/830* Contoare de apa calda;
 • Norma de metrologie legala NML CEE 71/318* Contoare de gaz;

* Actul normative se abroga la data si in conditiile prevazute in HG nr. 264/2006 � Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare.

 • Norma de metrologie legala NML 3-03/1-94 Contoare de apa rece. Partea 1: Conditii metrologice si tehnice. Metode de incercare si verificare metrologica;
 • Norma de metrologie legala NML 3-04-96 Contoare de gaz. Conditii tehnice si metrologice generale;
 • Norma de metrologie legala NML 3-05-96 Contoare de gaz cu pereti deformabili;
 • Norma de metrologie legala NML 4-06-01 Contoare de energie termica;
 • Norma de metrologie legala NML 001-05 Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal;
 • Norma de metrologie legala NML 003-05 Contoare de apa;
 • Norma de metrologie legala NML 004-05 Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului;
 • Norma de metrologie legala NML 006-05 Contoare de energie termica;
 • Norma de metrologie legala NML 018-06 Sisteme de masurare continua si dinamica a cantitatilor de fluide (de volum si de masa);
 • Norma de metrologie legala NML 007-05 Sisteme de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide altele decat apa.

 

Personal, funcţii şi coordonate

Dr. ing. Narcis UDREA, sef colectiv, tel. 021.3345060 / 102, e-mail: nudrea@inm.ro
Ing. Eugen DRAGOMIR, tel. 021.3345060 / 105, e-mail: edragomir@inm.ro
Ing. Aurelian DUMITRESCU, tel. 021.3345060 / 102
Ing. Radu POENARU-BORDEA, tel. 021.3345060 / 103, e-mail: radu.poenaru@inm.ro
Ing. Marioara TUDOR, tel. 021.3345060 / 181, e-mail: mtudor@inm.ro

 

 

COLECTIVUL FORTE - DURITATI

 

Activităţi principale:

 • Utilizarea, conservarea si perfectionarea etalonului national de forta, in conformitate cu prevederile legale din domeniul metrologiei
 • Efectuarea de lucrari de atribuire a valorilor etaloanelor de ordin inferior din domeniul forta
 • Asigurarea trasabilitatii masurarilor din domeniul forta la Sistemul International de Unitati (SI)
 • Utilizarea, conservarea si perfectionarea etaloanelor de referinta din domeniile forta si duritate
 • Efectuarea de etalonari pentru mijloace de masurare a fortei si duritatii

Servicii metrologice:

Etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • Masini etalon de forta, cu incarcare directa, cu parghie, cu amplificare hidraulica sau cu comparare cu traductoare de referinta
 • Dinamometre utilizate la etalonarea sistemelor de indicare a fortei ale masinilor de incercat materiale
 • Dinamometre etalon si de lucru
 • Traductoare de forta
 • Masini de incercat materiale (sisteme de indicare a fortei)
 • Aparate si traductoare pentru masurarea momentului fortei
 • Standuri pentru verificarea sistemului de franare al autovehiculelor rutiere
 • Aparate etalon pentru determinarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)
 • Masuri (placute, blocuri) etalon de duritate (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)
 • Masini/ aparate pentru incercarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)

Expertize metrologice in domeniile forta si duritate


Etalonul national de forta

Etalonul national de forta este constituit dintr-un Ansamblu de trei masini cu incarcare directa. Principalele caracteristici tehnice si metrologice ale masinilor din componenta etalonului national de forta sunt prezentate in tabelul 1.


Tabelul 1.
Denumirea masinii Caracteristici tehnice
si metrologice
Incertitudine de
masurare (k=2)
Masina cu incarcare directa MID 10 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [0,5 ... 10] kN
20 trepte de incarcare egale
0,005 %
Masina cu incarcare directa MID 50 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [5 ... 50] kN
4 trepte de incarcare de 1 kN
8 trepte de incarcare se 2 kN
6 trepte de incarcare de 5 kN
0,01 %
Masina cu incarcare directa MID 100 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [5 ... 100] kN
20 trepte de incarcare egale
0,005 %
 

MID 10 kN
[image]

MID 100 kN
[image]Etaloane de referinta

Principalele etaloane de referinta din domeniile forta si duritate sunt prezentate in tabelul 2


Tabelul 2.
Denumirea etalonului Caracteristici tehnice
si metrologice
Incertitudine de
masurare (k=2)
Dinamometre etalon Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Domeniul nominal: 20 N; 50 N; 100 N; 200 N
Clasa de exactitate 0,05
0,05 %
Dinamometre etalon Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Domeniul nominal: 500 N; 1 kN; 2 kN; 5 kN; 10 kN; 20 kN; 50 kN; 100 kN; 200 kN; 500 kN; 1 000 kN
Clasa de exactitate 00 conform ISO 376
0,02 %
Masina de forta cu comparare cu traductoare de referinta MC1 Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [50 ... 1 000] kN
0,05 %
Masina de forta cu comparare cu traductoare de referinta MC2 Mod de aplicare a fortei: compresiune
Interval de masurare:[300 ... 3 000] kN
0,05 %
Masina etalon pentru momentul fortei MF1 Incarcare directa cu greutati si parghie cu lungimea de 1 m
Interval de masurare: [2 ... 2 000] N-m
0,1 %
Masina etalon de duritate Rockwell, cu incarcare directa Scari de duritate Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T conform ISO 6508-1 0,4 HR pentru scarile A,C,D,N
0,5 HR pentru scarile
B,E,F,G,H,K,T
Masina etalon de duritate Brinell, cu incarcare directa Scari de duritate Brinell conform ISO 6506-1 1,0 % HBW
Masina etalon de duritate Vickers, cu incarcare directa Scari de duritate Vickers de la HV 0,2 la HV 100, conform ISO 6507-1 1,0 % HV
 

MC 1
[image]

MC 2
[image]

Masina etalon de duritate Rockwell
[image]Trasabilitate si capabilitati de etalonare si masurare (CMC)

Laboratoarele asigura trasabilitatea la unitatile SI astfel:

 • masurari in domeniul forta, intervalul [0,01 ...100 000] N, trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp
 • masurari in domeniul forta, intervalul [100 ...3 000] kN, trasabilitate la etaloanele PTB Germania
 • masurari in domeniul momentului fortei intervalul [0,1 ... 2 000] N�m, trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp
 • masurari in domeniul duritate trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp

Capabilitatile de etalonare si masurare sunt prezentate in tabelul 3.


Tabelul 3.
Nr. crt. Denumirea mijlocului de masurare CMC
1. Masina etalon de forta, cu incarcare directa, cu parghie, cu amplificare hidraulica sau cu comparare cu traductoare de referinta, interval de masurare [0,5 ... 3 000] kN 0,01 %
2 Dinamometru, interval de masurare [0,01...10] N 0,1 %
3. Dinamometru, inclusiv traductor de forta), interval de masurare [10...500] N 0,05 %
4. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [0,5...100] kN 0,005 %1)
5. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [100...1 000] kN 0,05 %1)
6. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [1 000...3 000] kN 0,05 %
7. Masini de incercat materiale (sisteme de indicare a fortei) interval de masurare [1...3 000] kN 0,1 %
8. Standuri pentru verificarea sistemului de franare al autovehiculelor rutiere 0,1 %
9. Aparate si traductoare pentru masurarea momentului fortei, interval de masurare [0,01 … 2 000} N m 0,1 %
10. Masuri (placute, blocuri) etalon de duritate (metodele Brinell, Rockwell, Vickers) 0,4 HR pentru scarile Rockwell A,C,D,N1)
0,5 HR pentru scarile Rockwell B,E,F,G,H,K,T1)
1,0 % pentru metoda Brinell1)
1,0 % pentru metoda Vickers1)
11. Masini/ aparate pentru incercarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers) 1,0 HR pentru scarile Rockwell A,C,D,N
1,0 HR pentru scarile Rockwell B,E,F,G,H,K,T
2,0 % pentru metoda Brinell
2,0 % pentru metoda Vickers

Nota1) : CMC incluse in Anexa C a MRA elaborate de BIPM


Contact

Adresa: Institutul National de Metrologie, Colectiv forte-duritati, 300 187

Timisoara, str. Crizantemelor nr. 64, fax 0256 294086

 

Personal, funcţii şi coordonate

Dr. ing. Adrian GHERASIMOV, sef colectiv, tel. 0256 201298 / 129, e-mail: adrian.gherasimov@inm.ro
Ing. Daniela Haricleea COTUNA, expert metrolog duritati, tel. 0256 201298 / 127
Ing. Marin CIRA, specialist metrolog forte, tel. 0256 201298 / 134
Tehn. Dan HODOR, specialist metrolog forte, tel. 0256 201298 / 136
Tehn. Ioan OLAH, specialist metrolog forte, tel. 0256 201298 / 136

 

 

 

[chapter]

 

0000001
VIZITATORI

1 azi - 1 online
www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie. Web design: Web design, creare site, promovare site Webart