english
romn
INM
Institutul National de Metrologie
Momentan nu sunt noutati.
LABORATORUL MASE ŞI MARIMI DERIVATE

LABORATOARELE INM

Informatii generaleEchipa de conducereOrganigrama

 

 

 • Laboratorul MARIMI MECANICE   

 

Șef Laborator: Dr. ing. Narcis UDREA

Mobil: 0726369271

Email: narcis.udrea@inm.ro

 

Obiect de activitate: metrologia masei si marimilor derivate

Laboratorul MARIMI MECANICE este format din patru colective de specialitate:

 • colectivul MASE
 • colectivul PRESIUNI
 • colevtivul DEBITE-VOLUME
 • colectivul FORTE

 

Obiective generale:

 • Cercetari pentru dezvoltarea etaloanelor nationale si de referinta si asigurarea trasabilitatii la unitatile SI
 • Lucrari pentru diseminarea unitatilor la etaloanele de ordin inferior
 • Examinarea mijloacelor de masurare cu raportare la cerinte tehnice si metrologice stabilite in reglementarile legale aplicabule acestora

 

 

Capabilitati de Masurare si Etalonare:
Servicii de etalonare pentru care se emit certificate de etalonare cu sigla CIPM MRA
Lista serviciilor de etalonare sustinute de o capabilitate de masurare conexa


Alte servicii de masurare si etalonare oferite de INM

 

COLECTIVUL MASE

 

 

Masa. Kilogramul Prototip.

Masa este una din mărimile fundamentale ale mecanicii. Noţiunea de masă este strâns legată de noţiunea de materie, masa reprezentând una din caracteristicile fundamentale ale materiei.

Masa poate fi definită ca o mărime scalară care măsoară inerţia corpurilor.

În Sistemul Internaţional de Unităţi, unitatea de măsură pentru masă este kilogramul. El este definit ca fiind "masa Kilogramului Prototip Internaţional" şi a fost adoptat ca unitate de măsură a masei de către Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) în anul 1889.

Kilogramul Prototip Internaţional este păstrat la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), în Sèvres lângă Paris, Franţa şi este confecţionat dintr-un aliaj de platină (90%) şi iridiu(10%), având o densitate de aproximativ 21500 kg/m 3; are forma unui cilindru a cărui înălţime şi diametru sunt egale cu 39 mm.

România posedă "Kilogramul Prototip Naţional nr. 2", atribuit de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi în anul 1891. Acesta este păstrat de Institutul Naţional de Metrologie şi serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă în ţară.

Kilogramul Prototip Naţional nr. 2, este etalonat periodic la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), asigurându-se astfel trasabilitatea lui la SI.

Comparatorul de masă de 1 kg

Pentru a compara etaloanele de referinţă de 1 kg cu Kilogramul Prototip Naţional este utilizat un comparator de masă cu funcţionare automată de 1 kg, cu rezoluţia de 1 μg şi repetabilitatea mai mică de 2  μg.

Comparatorul este conectat la o instalaţie de monitorizare a presiunii, temperaturii şi umidităţii aerului, care perimite calcularea densităţii aerului cu o înaltă exactitate, în vederea efectuării corecţiilor datorate forţei ascensionale a aerului.

 

Capabilităţi de etalonare

 

Mărime Mijloc de măsurare Metoda de măsurare Interval de etalonare Incertitudinea extinsă (k = 2)
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 100) mg (1,0 ... 1,8) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) g (1,8 ... 3) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) g (3 ... 5) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 100) g (5 ... 15) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) kg (15 ... 60) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) kg (0,06 ... 1,5) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 20) kg (1,5 ... 3) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (20 ... 50) kg (3 ... 250) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (50 ... 1000) kg (0,25 ... 10) g

Masa hectolitrică a cerealelor

Ca toate produsele naturale (ce sunt influenţate de solul care le produce, de condiţiile atmosferice, de modul de depozitare) cerealele comportă o infinitate de varietăţi, care pot fi diferenţiate prin aspectul vizual, prin pipăit, prin miros, prin gust etc. Una dintre metode ştiinţifice pentru determinarea calităţii cerealelor, este determinarea masei hectolitrice (densităţii) a acestora.

Determinarea masei hectolitrice a cerealelor este destul de complicată, deoarece trebuie să se determine masa unei cantităţi de cereale, formată dintr-un număr mare de boabe, care mereu trebuie să se aşeze în acelaşi fel, pentru a ocupa acelaşi volum. Această condiţie este greu de realizat, deoarece aceeaşi cantitate de cereale poate ocupa un volum mai mare sau mai mic, în funcţie de tasarea boabelor în vasul-măsură. Problema a fost rezolvată la balanţele de cereale, prin utilizarea vaselor măsură cu formă şi dimensiuni standardizate cât şi prin folosirea unui sistem special de umplere a vasului, care asigură o aşezare uniformă a boabelor.

Masa hectolitrică a cerealelor este prin definiţie masa volumică de “umplere” cu boabe de cereale a unui anumit recipient. Această caracteristică depinde nu numai de calitatea intrinsecă a cerealelor considerate, dar şi de starea lor hidrometrică, de capacitatea, de forma şi de dimensiunile recipientului ce serveşte la măsurarea volumului lor cât şi de modul în care se efectuează umplerea.

Etalonul României pentru masa hectolitrică a cerealelor este balanţa de cereale etalon de 20 litri, care serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă hectolitrică în ţară

 

Comparatii

 

Personal, funcţii şi coordonate

Dr. ing. George Florian POPA, Director adjunct , tel. 021.334 48 30 / 178; mobil: 0726369483;
e-mail: george.popa@inm.ro
Ing. Sorin NEAGU, tel. 021.3344830 / 178; mobil: 0727848157;
e-mail: sorin.neagu@inm.ro

 

COLECTIVUL PRESIUNI

 

Etalon national si etaloane de referinta


 


 

[image]Servicii metrologice

Colectivul efectueaza etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • manometre cu piston si greutati
 • calibratoare de presiune
 • manometre cu element elastic
 • traductoare de presiune
 • micromanovacuummetre cu lichid, cu compensare
 • vacuummetre de presiune absoluta
 • orice alt mijloc de masurare a presiunii

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2016.Asigurarea trasabilitatii la SI si capabilitatile colectivului

Unitatea de masura se transmite de la etalonul national la etaloanele de referinta si de la acestea mai departe la etaloanele de ordin inferior


Capabilitatile de masurare ale colectivului


Nr. crt. Denumirea mijlocului de masurare Incertitudinea de etalonare U (k = 2)
1. Manometre cu piston si greutati (0,008 ... 0,05) %
2. Calibratoare de presiune (0,01 ... 0,05) %
3. Manometre cu element elastic (0,02 ... 0,2) %
4. Traductoare de presiune (0,05 ... 0,1) %
5. Micromanovacuumetre cu lichid, cu compensare 2 Pa
6. Barometre aneroide (0,2 ... 1,5) mbar
7. Vacuummetre de presiune absoluta (2 … 10) %
8. Surse de scapari cu He (5 … 10) %
 

Comparari

[image]

 

Personal, functii, coordonate

Ing. Ionuț ROȘU, tel. 021 3344830 / 173; mobil: 0725945998;
e-mail: ionut.rosu@inm.ro
Ing. Bogdan MANOLE, tel. 021 3344830 / 148; mobil: 0727848132;
e-mail: bogdan.manole@inm.ro

 

 

COLECTIVUL DEBITE-VOLUME

 

Etaloanele de referinta

Servicii metrologice

A. Etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • instalatie pentru verificarea contoarelor de apa;
 • instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea contoarelor pentru lichide, altele decat apa;
 • instalatie etalon pentru verificarea contoarelor de gaz;
 • contor pentru lichide, altele decat apa � etalonare cu apa;
 • contor de apa rece si calda;
 • contor de gaz;
 • instalatie portabila pentru verificarea anemometrelor;
 • anemometru pentru mine si macarale;
 • instalatie gravimetrica sau volumetrica pentru verificarea debitmetrelor pentru lichide;
 • diafragma pentru masurarea debitelor � etalonare cu apa;
 • ajutaj � etalonare cu apa/ajutaj critic;
 • tub Venturi � etalonare cu apa;
 • rotametru pentru aer sau pentru apa;
 • debitmetru electromagnetic, cu turbina, cu ultrasunete, de insertie, Vortex diferential etc;
 • contor de energie termica cu subansambluri neinterschimbabile sau interschimbabile;
 • calculator pentru masurarea energiei termice pentru contoare sau sisteme � abur sau apa;
 • instalatie etalon pentru verificarea calculatoarelor pentru contoare de energie termica;
 • instalatie etalon pentru verificarea perechilor de termorezistente pentru contoare de energie termica;
 • sisteme de masurare a cantitatilor de apa in sisteme de curgere cu nivel liber, cu canale deversoare sau praguri de masurare;
 • sisteme de masurare a energiei cu diafragma, pentru agent termic apa sau abur;
 • calculatoare pentru sisteme de masurare a energiei termice pentru agent termic apa sau abur;
 • Masura etalon primar din sticla
       •  cu volum nominal cuprins intre (20-1.000)cm3, inclusiv;
       •  cu volum nominal cuprins intre (2-20)dm3, inclusiv ;
 • Masuri de volum secundar de valoare unica (cu preaplin);
 • Masuri de volum etalon secundar cu scara gradata pe generatoare;
 • Instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea cisternelor auto;
 • Instalatie etalon cu masuri de volum pentru verificarea contoarelor pentru lichide altele decat apa;
 • Instalatie etalon cu contor pentru lichide;
 • Balon cotat;
 • Pipete cotate;
 • Biurete gradate;
 • Microbiurete gradate;
 • Pipete gradate;
 • Cilindru gradat;
 • Pipete cu piston monocanal
       •  cu volum fix;
 • Pipete cu piston monocanal
       •  cu volum variabil;
 • Pipete cu piston multicanal;
 • Biurete piston;
 • Dispenser.

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2016.

B. Verificari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • contoare pentru lichide altele decat apa;
 • traductoare de debit;
 • contoare de apa rece sau calda;
 • contoare de gaz;
 • dispozitive de conversie a volumului de gaz;
 • sisteme de masurare a cantitatilor de gaz combustibil;
 • calculatoare de debit pentru sisteme de masurare a cantitatilor de gaz (combustibil);
 • contoare de energie termica si contoare de energie termica in circuit deschis
 • calculatoare de energie termica;
 • perechi de termorezistente pentru contoare de energie termica;
 • sisteme de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide, altele decat apa;
 • traductoare de presiune pentru sisteme de masurare a cantitatilor de gaz (combustibil);
 • traductoare de presiune pentru sisteme de masurare a cantitatilor de lichide , altele decat apa;
 • traductoare de temperatura (termorezistente)/adaptoare de temperatura pentru sisteme de masurare continua si dinamica a cantitatilor de gaz (de volum si de masa);
 • traductoare de temperatura (termorezistente)/adaptoare de temperatura pentru sisteme de masurare a cantitatilor de lichide, altele decat apa;
 • Masura de volum utilizata in vanzari directe de lichide;
 • Cisterna auto;
 • Rezervor de stocare pentru lichide;
 • Sistem de masurare continua si dinamica a cantitatilor de lichide , altele decat apa.

C. Verificari intermediare conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • Pipete cu piston monocanal cu volum fix;
 • Pipete cu piston monocanal cu volum variabil;
 • Pipete cu piston multicanal;
 • Biurete digitale;
 • Dispenser

Pentru serviciile de verificari intermediare se intocmeste deviz.

Asigurarea trasabilitatii la SI

Fiind marimi derivate, debitul si energia termica preiau unitatile de masura prin utilizarea etaloanelor unor alte laboratoare. Pentru masurarea energiei termice trasabilitatea se refera la o relatie de definitie (nu exista etaloane).

Trasabilitate la laboratoarele MASE, VOLUME, TEMPERATURI, PRESIUNI, CURENT CONTINUU, TIMP-FRECVENTA.


Comparari

Efectuarea incercarilor din cadrul evaluarilor de tip si al evaluarilor de model

In cadrul colectivului DEBITE-VOLUME sunt efectuate incercarile din cadrul evaluarilor de tip si al evaluarilor de model al mijloacelor de masurare din domeniul DEBITE, cantitate de caldura, in conformitate cu urmatoarele norme, recomandari internationale si standarde:

 

Personal, funcţii şi coordonate

Dr. ing. Narcis UDREA, șef laborator, tel. 021.3344830 / 102; mobil: 0726369271
e-mail: nudrea@inm.ro
Ing. Radu POENARU-BORDEA, tel. 021.3344830 / 103; mobil: 0727848171
e-mail: radu.poenaru@inm.ro
Ing. Gabriela STATE, tel. 021.3344830 / 181; mobil: 0727848360
e-mail: gabriela.state@inm.ro
Ing. Florin ISTRATE, tel. 021.3344830 / 124; mobil: 0744316823
e-mail: florin.istrate@inm.ro
Ing. Cristian ȚINTĂ, tel. 021.3344830 / 124; mobil: 0727848378
e-mail: cristian.tinta@inm.ro

 

 

COLECTIVUL FORTE - DURITATI

 

Activităţi principale:

 • Utilizarea, conservarea si perfectionarea etalonului national de forta, in conformitate cu prevederile legale din domeniul metrologiei
 • Efectuarea de lucrari de atribuire a valorilor etaloanelor de ordin inferior din domeniul forta
 • Asigurarea trasabilitatii masurarilor din domeniul forta la Sistemul International de Unitati (SI)
 • Utilizarea, conservarea si perfectionarea etaloanelor de referinta din domeniile forta si duritate
 • Efectuarea de etalonari pentru mijloace de masurare a fortei si duritatii

Servicii metrologice:

Etalonari pentru urmatoarele tipuri de mijloace de masurare:

 • Masini etalon de forta, cu incarcare directa, cu parghie, cu amplificare hidraulica sau cu comparare cu traductoare de referinta
 • Dinamometre utilizate la etalonarea sistemelor de indicare a fortei ale masinilor de incercat materiale
 • Dinamometre etalon si de lucru
 • Traductoare de forta
 • Masini de incercat materiale (sisteme de indicare a fortei)
 • Aparate si traductoare pentru masurarea momentului fortei
 • Standuri pentru verificarea sistemului de franare al autovehiculelor rutiere
 • Aparate etalon pentru determinarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)
 • Masuri (placute, blocuri) etalon de duritate (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)
 • Masini/ aparate pentru incercarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers)

Expertize metrologice in domeniile forta si duritate


Etalonul national de forta

Etalonul national de forta este constituit dintr-un Ansamblu de trei masini cu incarcare directa. Principalele caracteristici tehnice si metrologice ale masinilor din componenta etalonului national de forta sunt prezentate in tabelul 1.


Tabelul 1.
Denumirea masinii Caracteristici tehnice
si metrologice
Incertitudine de
masurare (k=2)
Masina cu incarcare directa MID 10 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [0,5 ... 10] kN
20 trepte de incarcare egale
0,005 %
Masina cu incarcare directa MID 50 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [5 ... 50] kN
4 trepte de incarcare de 1 kN
8 trepte de incarcare se 2 kN
6 trepte de incarcare de 5 kN
0,01 %
Masina cu incarcare directa MID 100 kN Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [5 ... 100] kN
20 trepte de incarcare egale
0,005 %
 

MID 10 kN
[image]

MID 100 kN
[image]Etaloane de referinta

Principalele etaloane de referinta din domeniile forta si duritate sunt prezentate in tabelul 2


Tabelul 2.
Denumirea etalonului Caracteristici tehnice
si metrologice
Incertitudine de
masurare (k=2)
Dinamometre etalon Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Domeniul nominal: 20 N; 50 N; 100 N; 200 N
Clasa de exactitate 0,05
0,05 %
Dinamometre etalon Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Domeniul nominal: 500 N; 1 kN; 2 kN; 5 kN; 10 kN; 20 kN; 50 kN; 100 kN; 200 kN; 500 kN; 1 000 kN
Clasa de exactitate 00 conform ISO 376
0,02 %
Masina de forta cu comparare cu traductoare de referinta MC1 Mod de aplicare a fortei: tractiune/ compresiune
Interval de masurare: [50 ... 1 000] kN
0,05 %
Masina de forta cu comparare cu traductoare de referinta MC2 Mod de aplicare a fortei: compresiune
Interval de masurare:[300 ... 3 000] kN
0,05 %
Masina etalon pentru momentul fortei MF1 Incarcare directa cu greutati si parghie cu lungimea de 1 m
Interval de masurare: [2 ... 2 000] N-m
0,1 %
Masina etalon de duritate Rockwell, cu incarcare directa Scari de duritate Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T conform ISO 6508-1 0,4 HR pentru scarile A,C,D,N
0,5 HR pentru scarile
B,E,F,G,H,K,T
Masina etalon de duritate Brinell, cu incarcare directa Scari de duritate Brinell conform ISO 6506-1 1,0 % HBW
Masina etalon de duritate Vickers, cu incarcare directa Scari de duritate Vickers de la HV 0,2 la HV 100, conform ISO 6507-1 1,0 % HV
 

MC 1
[image]

MC 2
[image]

Masina etalon de duritate Rockwell
[image]Trasabilitate si capabilitati de etalonare si masurare (CMC)

Laboratoarele asigura trasabilitatea la unitatile SI astfel:

 • masurari in domeniul forta, intervalul [0,01 ...100 000] N, trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp
 • masurari in domeniul forta, intervalul [100 ...3 000] kN, trasabilitate la etaloanele PTB Germania
 • masurari in domeniul momentului fortei intervalul [0,1 ... 2 000] N�m, trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp
 • masurari in domeniul duritate trasabilitate la etaloanele nationale de masa, lungime si timp

Capabilitatile de etalonare si masurare sunt prezentate in tabelul 3.


Tabelul 3.
Nr. crt. Denumirea mijlocului de masurare CMC
1. Masina etalon de forta, cu incarcare directa, cu parghie, cu amplificare hidraulica sau cu comparare cu traductoare de referinta, interval de masurare [0,5 ... 3 000] kN 0,01 %
2 Dinamometru, interval de masurare [0,01...10] N 0,1 %
3. Dinamometru, inclusiv traductor de forta), interval de masurare [10...500] N 0,05 %
4. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [0,5...100] kN 0,005 %1)
5. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [100...1 000] kN 0,05 %1)
6. Dinamometru, inclusiv traductor de forta, interval de masurare [1 000...3 000] kN 0,05 %
7. Masini de incercat materiale (sisteme de indicare a fortei) interval de masurare [1...3 000] kN 0,1 %
8. Standuri pentru verificarea sistemului de franare al autovehiculelor rutiere 0,1 %
9. Aparate si traductoare pentru masurarea momentului fortei, interval de masurare [0,01 … 2 000} N m 0,1 %
10. Masuri (placute, blocuri) etalon de duritate (metodele Brinell, Rockwell, Vickers) 0,4 HR pentru scarile Rockwell A,C,D,N1)
0,5 HR pentru scarile Rockwell B,E,F,G,H,K,T1)
1,0 % pentru metoda Brinell1)
1,0 % pentru metoda Vickers1)
11. Masini/ aparate pentru incercarea statica a duritatii (metodele Brinell, Rockwell, Vickers) 1,0 HR pentru scarile Rockwell A,C,D,N
1,0 HR pentru scarile Rockwell B,E,F,G,H,K,T
2,0 % pentru metoda Brinell
2,0 % pentru metoda Vickers

Nota1) : CMC incluse in Anexa C a MRA elaborate de BIPM


Contact

Adresa:

Timisoara, str. Crizantemelor nr. 64, fax 0256.294086, tel. 0256.494189

 

 

 

 

[chapter]

 

www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie.