english
romn
INM
Institutul National de Metrologie
Momentan nu sunt noutati.
LABORATORUL ELECTRICE

LABORATOARELE INM

Informatii generaleEchipa de conducereOrganigrama

 

 

 • Laboratorul MARIMI ELECTROMAGNETICE   

Obiective:

 • [image]dezvoltarea si conservarea referintelor nationale - etaloane nationale si de referinta ale Romaniei – pentru unitatile de masura ale marimilor fizice: tensiune in curent continuu, rezistenta electrica in curent continuu, curent in curent continuu, impedanta (rezistenta in curent alternativ, capacitate, inductanta), tensiune in curent alternativ, curent in curent alternativ, putere in curent alternativ, tensiune inalta in curent alternativ, raport de tensiune sau curent in curent alternativ;
 • diseminarea unitatilor de masura, la nivelul de exactitate necesar, prin serviciile de etalonare, ale caror rezultate sunt trasabile la SI;
 • [image]dezvoltarea de tehnici si proceduri de masurare, inclusiv de metode de analiza a incertitudinilor, participare la comparatii internationale, regionale si bilaterale;
 • consultanta si instruire in probleme legate de teoria si tehnica masurarii;
 • verificari metrologice

 

Laboratorul Marimi Electomagnetice are in componenta sa urmatoarele colective de lucru:

 

IMPORTANT: In cadrul laboratorului Marimi Electrice, etalonarile sunt efectuate conform cerintelor SR EN ISO 17025. Sistemul Calitatii implementat in laborator este recunoscut in cadrul EURAMET:

Laboratorul este acreditat DKD pentru urmatoarele marimi:

Mărime Obiect Domeniu de etalonare Incertitudinea de măsurare (pt. k=2)
Tensiune electrică în curent continuu Multimetru digital 0,1 mV ÷ 1000 V 1,2 µV¸ 8x10-6
Calibrator 0,1 mV, 1000 V 12x10-6¸ 8x10-6
Curent în curent continuu Multimetru digital 100 µA ÷ 10 A 0,1x10-3, 0,5x10-3
Calibrator 100 µA ÷ 10 A 20x10-6, 0,12x10-3
Rezistenţă electrică în curent continuu Rezistor etalon de valoare unică 1 mΩ ÷ 100 TΩ 5x10-6, 30x10-3
Multimetru digital 100 mΩ÷ 100 MΩ 6x10-6, 130x10-6
Calibrator 1 Ω÷ 100 MΩ 6x10-6, 200x10-6
Tensiune electrică în curent alternativ Multimetru digital 20 mV ÷ 750 V
f = 10 Hz…300 kHz
30x10-6, 0,2x10-2
Calibrator 20 mV ¸ 20 V
f = 10 Hz…300 kHz
200V ¸ 750 V
f = 40 Hz…100 kHz
60x10-6, 0,22x10-2
80x10-6, 2,7x10-3
Curent în curent alternativ Multimetru digital 10 mA ÷ 1 A
f = 10 Hz…10 kHz
10 A
f = 40 Hz…1 kHz
0,3x10-3, 0,3x10-2
0,9x10-3
Calibrator 10 mA ÷ 1 A
f = 10 Hz…5 kHz
0,24x10-3, 0,6x10-3
Capacitate electrică la 1 kHz   Condensator etalon 10 pF … 100 nF 20x10-6¸ 2x10-3
Capacimetru 10 pF … 100 µF 0,1x10-3, 4x10-3
Inductanţǎ la 1 kHz Inductor etalon 20 mH … 10 H 0,8x10-3, 1,1x10-2
RLC-metru digital pe domeniul inductanţǎ 20 µH … 1 H *) 0,3x10-3, 1,6x10-2
Rezistenţǎ în c.a. la f=1 kHz RLC-metru digital pe domeniul inductanţǎ 0.01 Ω … 10 kΩ *) 0,2x10-3, 0,1x10-2

*) etalonări în puncte discrete

Formularul cu domeniul acreditat DKD poate fi găsit la adresa: http://www.dkd.info/english/deutsch/pdf/39701.pdf

 

Laboratorul Mărimi Electrice deţine, conservă şi utilizează şase etaloane naţionale şi numeroase etaloane de referinţă.

 

Etaloane naţionale:

Nr.crt. Mărime fizică Componenţă Trasabilitate la SI
1 Tensiune electrică în curent continuu Grup de  5 etaloane electronice cu dioda Zener de 1,018V şi 10 V BIPM
2 Rezistenţă electrică în curent continuu Grup de 8 rezistoare etalon de 1Ω şi grup de 4 rezistoare etalon de 10 kΩ BIPM
3 Tensiune electrică în curent alternativ Convertoare termoelectrice 1V, 2V Institute de metrologie membre EURAMET
4 Capacitate electrică Grup de trei condensatoare etalon cu dielectric cuarţ topit 10 pF BIPM
5 Inductanţă Grup de doua inductoare etalon de valoare unică de 10 mH Institute de metrologie membre EURAMET
6 Raport de tensiune în curent alternativ, până la 110 V Divizor inductiv cu o decadă Institute de metrologie membre EURAMET
7 Timp-Frecventa Etalon de frecventa cu cesiu
tip Hp5071A
BIPM
8 Putere electrica la frecvente inalte Grup de senzori de putere etalon 0,3 µW … 100 mW 10 MHz … 10GHz CMI-Cehia
9 Atenuare la frecvente inalte Grup de atenuatoare fixe 3 dB, 6dB, 10dB, 20 dB NMI-Olanda
10 Inductie magnetica in aer Generator de inductie magnetica in aer, tip cadru Helmholtz CMI-Cehia

 

Etaloane de referinţă:

Nr.crt. Mărime fizică Componenţă Trasabilitate la SI
1 Tensiune electrică în curent continuu Etaloane electronice cu dioda Zener de 1,018V si 10 V BIPM
2 Rezistenţă electrică în curent continuu Grupuri de rezistoare etalon,
0,1 mΩ ÷ 100 TΩ
BIPM şi alte institute de metrologie membre EURAMET
3 Tensiune electrică în curent continuu şi curent alternativ, curent în curent continuu şi curent alternativ Calibrator cu funcţii multiple Institute de metrologie
membre EURAMET
4 Putere şi energie electrică în curent alternativ sinusoidal monofazat şi trifazat Comparator digital
50 V…480 V
10 mA…120 A
φ = φº…360º
Institute de metrologie
membre EURAMET
5 Putere şi energie electrică în curent alternativ nesinusoidal monofazat şi trifazat Etalon de putere electrică, cu injecţie de armonici de tensiune şi de curent
1 V…1008 V
10 mA…80 A
φ = + 90º
f = 16 Hz … 850 Hz
nmax=100
Laborator de metrologie acreditat UKAS
6 Rezistenţă electrică în curent alternativ Grupuri de rezistoare etalon
1 kΩ şi 10 kΩ
Institute de metrologie
membre EURAMET
7 Capacitate electrică Grupuri de condensatoare etalon
100 pF, 1 nF şi 10 nF
Institute de metrologie
membre EURAMET
Punte digitală de capacitate electrică
1 pF ÷ 10 μF
50 Hz ÷ 20 kHz
Institute de metrologie
membre EURAMET
8 Inductanţă Grupuri de inductoare etalon
1 mH ÷ 1 H
Institute de metrologie
membre EURAMET
9 Transformatoare de curent pentru mãsurare la f=50 Hz Transformator etalon de curent
Ip = 5 A ... 1 000 A*)
Is = 1 A, 2 A, 5 A *)
Institute de metrologie
membre EURAMET
10 Transformatoare de curent si de tensiune pentru mãsurare la f=50 Hz Punte etalon de etalonarea transformatoarelor pentru măsurare Institute de metrologie
membre EURAMET

*) etalonări în puncte discrete

 

COLECTIVUL CURENT CONTINUU

 

Servicii:

[image]a) etalonări:

 • calibratoare de tensiune si curent in curent continuu
 • multimetre digitale
 • rezistoare etalon de valoare unica
 • punti de curent continuu
 • rezistoare in decade
 • elemente Weston
 • compensatoare de curent continuu
 • divizoare de tensiune rezistive
 • aparate analogice pentru masurarea curentului, tensiunii si puterii electrice
 • megohmmetre
 • aparate de masurat rezistenta prizelor de pamant

b) determinari de inalta exactitate si asistenta tehnica

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, functii, coordonate

Ing. Liliana CIRNEANU, sef laborator, tel. 021.3344830 / 153, e-mail: liliana.cirneanu@inm.ro
Ing. Marciana SIMIONESCU, tel. 021.3344830 / 153, e-mail: marciana.simionescu@inm.ro
Tehn. Beatrice RUSESCU, tel. 021.3344830 / 174
Tehn. Viorica OANA, tel. 021.3344830 / 174

 

COLECTIVUL CURENT ALTERNATIV

 

Servicii:

[image]a) etalonări:

 • calibratoare de tensiune si curent in curent alternativ
 • multimetre digitale
 • convertoare termoelectrice Un = 1 V; 2 V
 • wattmetre si contoare, etaloane monofazate si trifazate de putere si energie electrica activa
 • varmetre si contoare, etaloane monofazate si trifazate de putere si energie electrica reactiva
 • analizoare de putere monofazate si trifazate
 • fazmetre si cosfimetre digitale
 • instalatii monofazate si trifazate pentru verificarea contoarelor de energie electrica
 • instalatii pentru etalonarea transformatoarelor de masurare
 • contoare monofazate si trifazate de energie electrica reactiva

 

b) verificari metrologice:

 • contoare monofazate si trifazate de energie electrica activa

c) determinări de înaltă exactitate şi asistenţă tehnică

[image]

 

d) alte activitatati

 • punere in functiune initiala sau dupa reparatii, a instalatiilor de verificat contoare monofazate si trifazate de energie electrica
 • caracterizari metrologice ale lanturilor de masurare din cadrul sistemelor automate de comanda

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, functii, coordonate

Ing. Dorin FLAMINZEANU, sef colectiv, tel. 021.3344830 / 177, e-mail: doru.flamanzeanu@inm.ro
Dr. ing. Elvira BUZAC, tel. 021.3344830 / 140, e-mail: elvira.buzac@inm.ro
Ing. Sorin NICULESCU, tel. 021.3344830 / 140, e-mail: sorin.niculescu@inm.ro
Tehn. Cornel BALTATEANU, tel. 021.3344830 / 177
Tehn. Ileana IONESCU, tel. 021.3344830 / 140

 

COLECTIVUL MARIMI PARAMETRICE-MAGNETISM

 

Servicii:

a) etalonări:

 • condensatoare etalon de valoare unica si in decade
 • inductoare etalon de valoare unica si in decade
 • condensatoare etalon de inalta tensiune
 • RLC-metre
 • divizoare inductive de tensiune
 • punti de capacitate si factor de pierderi (tg δ)
 • aparate pentru masurarea erorilor transformatoarelor de curent si/sau de tensiune
 • aparate pentru masurarea rapoartelor de transformare la transformatoarele de putere
 • punti pentru masurarea dezechilibrelor capacitive in retele de cabluri de comunicatii
 • tensometre electronice
 • selsine/rezolvere etalon si punti etalon de selsine sau rezolvere

b) determinari de inalta exactitate si asistenta tehnica

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, functii, coordonate

Dr. ing. Anca Elena NESTOR, tel. 021.3344830 / 170, e-mail: anca.nestor@inm.ro
Ing. Ionel URDEA MARCUS, tel. 021.3344830 / 170, e-mail: ionel.urdea@inm.ro
Tehn. Vasile SERBAN, tel. 021.3344830 / 170

 

COLECTIVUL TENSIUNI INALTE

 

Servicii:

a) etalonări:

 • kilovoltmetre
 • transformatoare de tensiune clasa (0,1 … 0,5)
 • transformatoare de curent clasa (0,05 … 0,5)

b) verificari metrologice:

 • transformatoare de curent pentru măsurare
 • transformatoare de tensiune pentru măsurare

c) determinări de înaltă exactitate şi asistenţă tehnică

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, functii, coordonate

Ing. Florin MIREA, tel. 021.3344830 / 104, e-mail: florin.mirea@inm.ro
Ing. Dragos ALEXANDRESCU, tel. 021.3344830 / 104
Tehn. Gabriel POPP, tel. 021.3344830 / 104
Tehn. Sorin VOINEA, tel. 021.3344830 / 104

 

 

COLECTIVUL TENSIUNI INALTE

 

Servicii:

a) etalonări:

 • kilovoltmetre
 • transformatoare de tensiune clasa (0,1 … 0,5)
 • transformatoare de curent clasa (0,05 … 0,5)

b) verificari metrologice:

 • transformatoare de curent pentru măsurare
 • transformatoare de tensiune pentru măsurare

c) determinări de înaltă exactitate şi asistenţă tehnică

 

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Personal, functii, coordonate

Ing. Florin MIREA, tel. 021.3344830 / 104, e-mail: florin.mirea@inm.ro
Ing. Dragos ALEXANDRESCU, tel. 021.3344830 / 104
Tehn. Gabriel POPP, tel. 021.3344830 / 104
Tehn. Sorin VOINEA, tel. 021.3344830 / 104

 

 

[chapter]

 

www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie.