english
română
INM
Institutul National de Metrologie
Momentan nu sunt noutati.
LABORATORUL MASE ŞI MARIMI DERIVATE

LABORATOARELE INM

Informatii generaleEchipa de conducereOrganigrama

 

 

 

COLECTIVUL MASE

 

Activităţi principale:

 • Conservarea, întreţinerea şi utilizarea etalonului maţional de masă, Kilogramul Prototip Naţional nr. 2
 • Diseminarea unităţii de masă de la Kilogramul Prototip Naţional la etaloanele de referinţă şi la greutăţile etalon în intervalul 1 mg ... 1000 kg
 • Conservarea, întreţinerea şi utilizarea etalonului de referinţă pentru masa hectolitrică.
 • Realizarea şi diseminarea unităţii de masă hectolitrică pentru cereale.
 • Cercetari pentru dezvoltarea etaloanelor naţionale şi de referinţă şi asigurarea trasabilităţii la unităţile SI în domeniul metrologiei masei.
 • Redactarea de standarde, norme tehnice şi proceduri utilizate în etalonări, verificări şi încercări domeniul metrologiei masei.
 • Participarea la comparaţii internaţionale.
 • Participarea la comparaţii interlaboratoare la nivel naţional.
 • Efectuarea încercărilor din cadrul evaluărilor de tip şi al evaluărilor de model ale măsurilor de masă (greutăţilor), aparatelor de cântărit şi aparatelor pentru determinarea masei hectolitrice.
 • Cooperare cu alte instituţii din ţară şi cu institute similare din străinătate.
 • Consultanţă şi instruire în probleme legate de teoria şi tehnica măsurării.

 

Masa. Kilogramul Prototip.

Masa este una din mărimile fundamentale ale mecanicii. Noţiunea de masă este strâns legată de noţiunea de materie, masa reprezentând una din caracteristicile fundamentale ale materiei.

Masa poate fi definită ca o mărime scalară care măsoară inerţia corpurilor.

În Sistemul Internaţional de Unităţi, unitatea de măsură pentru masă este kilogramul. El este definit ca fiind "masa Kilogramului Prototip Internaţional" şi a fost adoptat ca unitate de măsură a masei de către Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) în anul 1889.

Kilogramul Prototip Internaţional este păstrat la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), în Sèvres lângă Paris, Franţa şi este confecţionat dintr-un aliaj de platină (90%) şi iridiu(10%), având o densitate de aproximativ 21500 kg/m 3; are forma unui cilindru a cărui înălţime şi diametru sunt egale cu 39 mm.

România posedă "Kilogramul Prototip Naţional nr. 2", atribuit de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi în anul 1891. Acesta este păstrat de Institutul Naţional de Metrologie şi serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă în ţară.

Kilogramul Prototip Naţional nr. 2, este etalonat periodic la Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), asigurându-se astfel trasabilitatea lui la SI.

Comparatorul de masă de 1 kg

Pentru a compara etaloanele de referinţă de 1 kg cu Kilogramul Prototip Naţional este utilizat un comparator de masă cu funcţionare automată de 1 kg, cu rezoluţia de 1 μg şi repetabilitatea mai mică de 2  μg.

Comparatorul este conectat la o instalaţie de monitorizare a presiunii, temperaturii şi umidităţii aerului, care perimite calcularea densităţii aerului cu o înaltă exactitate, în vederea efectuării corecţiilor datorate forţei ascensionale a aerului.

 

Diseminarea unităţii de masă

Etalonarile efectuate de colectivul Mase - INM sunt realizate în cadrul Sistemului Calităţii INM conform cerinţelor SR ISO 17025, sistem recunoscut internaţional în cadrul EUROMET.

 

Capabilităţi de etalonare *)

 

Mărime Mijloc de măsurare Metoda de măsurare Interval de etalonare Incertitudinea extinsă (k = 2)
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 100) mg (1,0 ... 1,8) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) g (1,8 ... 3) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) g (3 ... 5) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 100) g (5 ... 15) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (0,1 ... 1) kg (15 ... 60) μg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (1 ... 10) kg (0,06 ... 1,5) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (10 ... 20) kg (1,5 ... 3) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (20 ... 50) kg (3 ... 250) mg
masă, masă convenţională etalon de masă comparare în aer (50 ... 1000) kg (0,25 ... 10) g

*) Capabilitatea de etalonare a fost analizată în cadrul EUROMET şi a fost înaintată spre aprobare şi pentru a fi publicată în baza de date a BIPM.

 

Laboratorul Mase este acreditat de organismul german de acreditare Deutscher Kalibrierdienst (DKD).

În figura alăturată este prezentat certificatul de acreditare al laboratorului Mase din Institutul Naţional de Metrologie, laboratorul fiind înregistrat cu numele DKD-K-39702.

DKD este membru al Organismului European de Cooperare pentru Acreditare (EA) şi semnatar al Acordului multilateral de recunoaştere reciprocă a certificatelor de etalonare.

Intervalele de etalonare şi incertitudinile de etalonare pentru care s-a solicitat acreditarea sunt cele mai solicitate de către clienţii laboratorului

În tabelul următor sunt prezentate mijloacele de măsurare, intervalele de etalonare şi cele mai mici incertitudini de etalonare extinse, pentru care laboratorul Mase din Institutul Naţional de Metrologie poate să emită certificate de etalonare DKD:

 

Mărime Mijloc de măsurare Interval de etalonare Incertitudinea extinsă (k = 2)
Masă convenţională Etalon de masă 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg 2 μg
20 mg 3 μg
50 mg 4 μg
100 mg 5 μg
200 mg 6 μg
500 mg 8 μg
1 g 10 μg
2 g 12 μg
5 g 15 μg
10 g 20 μg
20 g 25 μg
50 g 30 μg
100 g 0,05 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
1 kg 0,5 mg
2 kg 1,0 mg
5 kg 2,5 mg
10 kg 5 mg
20 kg 10 mg
Masă convenţională Greutăţi cu alte valori nominale (1 … 100) mg 5 μg
(100 … 200) mg 6 μg
(200 … 500) mg 8 μg
500 mg … 1 g 10 μg
(1 … 2) g 12 μg
(2 … 5) g 15 μg
(5 … 10) g 20 μg
(10 … 20) g 25 μg
(20 … 50) g 30 μg
(50 … 100) g 0,05 mg
100 g… 20 kg 5 × 10 -7 × mc

unde: mc - masa convenţională

 

Masa hectolitrică a cerealelor

Ca toate produsele naturale (ce sunt influenţate de solul care le produce, de condiţiile atmosferice, de modul de depozitare) cerealele comportă o infinitate de varietăţi, care pot fi diferenţiate prin aspectul vizual, prin pipăit, prin miros, prin gust etc. Una dintre metode ştiinţifice pentru determinarea calităţii cerealelor, este determinarea masei hectolitrice (densităţii) a acestora.

Determinarea masei hectolitrice a cerealelor este destul de complicată, deoarece trebuie să se determine masa unei cantităţi de cereale, formată dintr-un număr mare de boabe, care mereu trebuie să se aşeze în acelaşi fel, pentru a ocupa acelaşi volum. Această condiţie este greu de realizat, deoarece aceeaşi cantitate de cereale poate ocupa un volum mai mare sau mai mic, în funcţie de tasarea boabelor în vasul-măsură. Problema a fost rezolvată la balanţele de cereale, prin utilizarea vaselor măsură cu formă şi dimensiuni standardizate cât şi prin folosirea unui sistem special de umplere a vasului, care asigură o aşezare uniformă a boabelor.

Masa hectolitrică a cerealelor este prin definiţie masa volumică de “umplere” cu boabe de cereale a unui anumit recipient. Această caracteristică depinde nu numai de calitatea intrinsecă a cerealelor considerate, dar şi de starea lor hidrometrică, de capacitatea, de forma şi de dimensiunile recipientului ce serveşte la măsurarea volumului lor cât şi de modul în care se efectuează umplerea.

Etalonul României pentru masa hectolitrică a cerealelor este balanţa de cereale etalon de 20 litri, care serveşte ca referinţă pentru întreaga activitate de transmitere a unităţii de masă hectolitrică în ţară

Cercetari pentru implementarea metodelor de încercare utilizate în laboratorul LACFA pt. aparate de cântarit cu functionare automata, în conformitate cu Directiva 2004/22/CE, în vederea acreditarii (proiect nr. CEEX-M4-C2-5957).

Lucrari de întretinere a etaloanelor primare si de referinta de masa hectolitrica

 

Cooperare internaţională

Participări la comparaţii internaţionale:

 • Comparaţia internaţională a etaloanelor de masă proiectul EUROMET nr. 592 - laborator pilot :National Physical Laboratory (NPL) din Anglia. (1998);
 • Comparaţia internaţională a etaloanelor de masă de 1 kg din programul COOMET Proiect 127/PL-a/97 - laborator pilot: Central Office of Measures (GUM) din Polonia (1999);
 • Comparaţia cheie internaţională a etaloanelor de masă de 1 kg EUROMET‑MM-K4 ;
 • Comparaţia cheie internaţională a etaloanelor de masă de 10kg ... 100 mg, EUROMET‑MM‑K2;
 • Comparaţia bilaterală EUROMET nr. 742, între Institutul Naţional de Metrologie (INM) şi Institutul Danez de Metrologie Fundamentalã (DFM), la nivelul etaloanelor naţionale de masă.

 

Efectuarea încercărilor din cadrul evaluărilor de tip şi al evaluărilor de model

În cadrul colectivului Mase sunt efectuate încercările din cadrul evaluărilor de tip şi al evaluărilor de model al mijloacelor de măsurare din domeniul mase, în conformitate cu următoarele norme, recomandări internaţionale şi standarde:

 • Recomandarea Internaţională OIML R111 - pentru măsurile de masă (greutăţi).
 • Hotărârea Guvernului HG 617 din 2003, standardul SR EN 45501, Recomandarea Internaţională OIML R76 – pentru aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată
 • Recomandarea Internaţională OIML R50 – pentru aparatele de de cântărit cu funcţionare automată totalizatoare continuu (cântare de bandă).
 • Recomandarea Internaţională OIML R51 – pentru aparatele de de cântărit cu funcţionare automată de sortare sau etichetare
 • Recomandarea Internaţională OIML R61, Norma de metrologie legală NML 3-08-97 – pentru dozatoarele gravimetrice cu funcţionare automată
 • Recomandarea Internaţională OIML R106 – pentru instalaţiile de cântărire în mers pentru vagoane de cale ferată.
 • Recomandarea Internaţională OIML R107 – pentru aparatele de de cântărit cu funcţionare automată totalizatoare discontinuu (balanţe automate).
 • Recomandarea Internaţională OIML R134 – pentru instalaţiile de cântărire în mers pentru vehicule rutiere.
 • Recomandarea internaţională OIML R15, standardul SR ISO 7971-2, norma NTM 3-04-76 – pentru balanţele de cereale

 

Personal, funcţii şi coordonate

ing. George Florian Popa, şef colectiv , tel. 334 48 30 / 178, e-mail: george.popa@inm.ro
ing. Valerică Totu, locţiitor şef colectiv , tel. 334 48 30 / 178, e-mail: valerica.totu@inm.ro, valericatotu@yahoo.com
ing. Adriana Vâlcu, , tel. 334 48 30 / 178, e-mail: adriana.valcu@inm.ro
sing. pr. Ion Nistor, tel. 334 48 30 / 161 e-mail: ion.nistor@inm.ro
tehn. pr. Sterică Baicu, tel. 334 48 30 / 178, e-mail: sterica.baicu@inm.ro, baicust@yahoo.com
tehn. pr. Ecaterina Manea, tel. 334 48 30 / 161, e-mail: ecaterina.manea@inm.ro

 

 

COLECTIVUL PRESIUNI

 

[image]Etalonul national de presiune

Etalonul naţional de presiune este reprezentat de Manometrul cu piston şi greutăţi Ruska (SUA), tip 2400, seria 21601 echipat cu 2 ansambluri piston-cilindru, de tip re-entrant şi o trusă de greutăţi, cu următoarele caracteristici metrologice:

 

 • ansamblul piston-cilindru de joasă presiune
  • domeniul de măsurare (0,5…17) MPa
  • aria nominală 0,840 091 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 3,3 × 10-5
  • CE 0040/2007 - PTB Germania
 • ansamblul piston-cilindru de înaltă presiune
  • domeniul de măsurare (5…85) MPa
  • aria nominală 0,168 003 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 4,2 × 10-5
  • CE 0041/2007 - PTB Germania
 • trusa de greutăţi
  • din oţel inox nemagnetic, compusă din 21 bucăţi
  • masa greutăţilor, între 17,131 kg şi 0,008 570 kg
  • incertitudinea relativă de etalonare 1 × 10-6
 • fluidul de lucru: ulei

 

Etaloane de referinţă

Etaloanele de referinţă sunt reprezentate de manometre cu piston şi greutăţi, având ca fluid de lucru ulei sau gaz (aer).

Etaloanele de referinţă cu ulei primesc unitatea de măsură de la etalonul naţional, prin metoda comparării directe şi au următoarele domenii de măsurare şi incertitudini relative de determinare a ariilor effective:

 • (0,1…3,5) MPa; U = 6 × 10-5
 • (0,1…5,5) MPa; U = 6 × 10-5
 • (0,1…7) MPa; U = 6 × 10-5  *)
 • (0,2…35) MPa; U = 6 × 10-5
 • (1…55) MPa; U = 6 × 10-5
 • (2…110) MPa; U = 8 × 10-5

*) Utilizat şi ca etalon de transfer în cadrul comparaţiilor internaţionale EUROMET

Etaloanele de referinţă cu aer primesc unitatea de măsură de la etalonul Manometru cu piston şi greutăţi Ruska, tip 2465 cu următoarele caracteristici:

 • ansamblul piston-cilindru, seria nr. TL1622
  • domeniul de măsurare (3,5 … 175) kPa
  • aria nominală 3,357 36 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 2,4 × 10-5
  • CE E07010466/1/2007 - NPL Anglia
 • ansamblul piston-cilindru, seria nr. C596
  • domeniul de măsurare (16 … 700) kPa
  • aria nominală 0,839 650 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 2,0 × 10-5  
  • CE E07010466/2/2007 - NPL Anglia
 • ansamblul piston-cilindru, seria nr. V1621
  • domeniul de măsurare (0.1 … 7) MPa
  • aria nominală 0,083 9245 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 2,4 × 10-5 
  • CE E07010466/3/2007 - NPL Anglia
 • ansamblul piston-cilindru, seria nr. G130
  • domeniul de măsurare (0,1 … 3,5) MPa
  • aria nominală 0,167 937 × 10-4 m2
  • incertitudinea relativă a ariei efective 2,4 × 10-5 
  • CE E07010466/4/2007 - NPL Anglia

Etaloanele de referinţă pe aer au următoarele domenii de măsurare şi incertitudini de determinare a ariilor efective:

 • (0,0015…0,1) MPa; U = 6 × 10-5
 • (0,01…0,35) MPa; U = 6 × 10-5
 • (0,01…0,7) MPa; U = 6 × 10-5
 • (0,02…1) MPa; U = 6 × 10-5

 

Servicii metrologice

Etalonări pentru următoarele tipuri de mijloace de măsurare:

 • manometre cu piston şi greutăţi
 • manometre cu element elastic
 • vacuummetre de presiune absolută
 • micromanometre cu compensare, cu lichid
 • calibratoare de presiune
 • traductoare de presiune
 • orice alt mijloc de măsurare a presiunii

Verificări pentru următoarele tipuri de mijloace de măsurare:

 • manometre cu element elastic pentru măsurarea presiunii gazelor sau lichidelor
 • manometre cu element elastic pentru măsurarea presiunii buteliilor de oxigen
 • aparate mecanice, cu manometre cu element elastic, pentru măsurarea presiunii arteriale
 • traductoare de presiune

Pentru lista completa de etalonari efectuate si tarifele practicate puteti consulta Lista mijloacelor de masurare pentru care Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza etalonari, LE 2006.

 

Asigurarea trasabilităţii la SI şi capabilitatea laboratorului

[image]Colectivul PPRESIUNI are trasabilitatea asigurată la PTB Germania, pentru manometrele cu piston şi greutăţi, cu ulei şi la NMi Olanda, pentru manometrele cu piston şi greutăţi, cu aer.

Pentru manometrele cu ulei trasabilitatea a fost confirmată prin rezultatele obţinute în cadrul comparaţiei bilaterale INM-IMGC, iar pentru manometrele cu aer urmează a fi confirmată în cadrul comparaţiei COOMET.

De la manometrele cu piston şi greutăţi unitatea de măsură se transmite la alte manometre cu piston şi greutăţi de exactitate inferioară, la calibratoare de presiune, la manometre cu element elastic, traductoare etc.

În privinţa greutăţilor manometrelor cu piston, laboratorul are trasabilitate la laboratorul MASE-INM, laborator acreditat de DKD-Germania.

Capabilităţile de măsurare asigurate de laboratorul MASE ŞI MĂRIMI DERIVATE – colectivul PRESIUNI sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Nr. crt. Denumirea mijlocului de măsurare Incertitudinea de măsurare (k = 2)
1 Manometre cu piston şi greutăţi (0,01…0,05) %
2 Manometre cu element elastic (0,02…0,2) %
3 Vacuummetre de presiune absolută (10…20) %
4 Micromanovacuummetre cu compensare, cu lichid 2 Pa
5 Barometre aneroide (0,2…1,5) mmHg
6 Aparate mecanice pentru măsurarea presiunii arteriale 1 mmHg
7 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehicolelor 0,5 %
8 Traductoare de presiune (0,05…0,1) %
9 Calibratoare de presiune (0,02…0,05) %

 

Personal, funcţii şi coordonate

Ing. Sandu Ion, şef laborator, tel. 334 48 30 / 148, e-mail: ion.sandu@inm.ro, inm_sandu@yahoo.com
Ing. Iorgu Alexandra, tel: 334 48 30 / 148, e-mail: iorgu_alexandra@yahoo.com
S-ing. Buzdugan Virgil, tel: 334 48 30 / 176, e-mail: virgilbuzdugan@yahoo.co.uk
Tehn. Mitu Dan, tel: 334 48 30 / 148
Tehn. Ioana Aurel, tel: 334 48 30 / 176

 

 

[chapter]

 

www.inm.ro
Copyright ©2004 Institutul National de Metrologie.